Dofinansowanie do rekuperacji w 2023 roku

Inwestycja w rekuperację to świetny pomysł, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie idealnie czystego powietrza w nieruchomości przez cały rok. Wentylacja mechaniczna może zostać zamontowana zarówno w już wybudowanych, jak i dopiero planowanych inwestycjach budowlanych. Czy koszty montażu rekuperacji można w jakikolwiek sposób zredukować? Tak – poprzez rządowe programy dopłat. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej o Programie Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze 2.0 i rekuperacja – co warto wiedzieć?

Rząd zdecydował się na reaktywację programu dopłat w nowoczesne formy wentylacji i ogrzewania budynków mieszkalnych poprzez uruchomienie Programu Czyste Powietrze 2.0. 

Na ten moment Ustawodawca postanowił uprościć procedury związane z ubieganiem się o dofinansowanie do rekuperacji. Jakie zmiany nastąpiły w Programie Czyste Powietrze 2.0? Poniżej kilka najistotniejszych:

 • uproszczone zasady przyznawania dotacji,
 • krótszy czas potrzebny na weryfikację wniosku,
 • możliwość wnioskowania online,
 • sektor bankowości został włączony do programu,
 • pełna integracja z programem Mój Prąd,
 • dofinansowanie dostępne także dla osób, które już zmieniły źródło ciepła,
 • możliwość pokrycia kosztów inwestycji, które zostały już rozpoczęte.

Choć zmiany wydają się kosmetyczne, to jednak nowy program umożliwia uzyskanie dopłaty do montażu rekuperatora w naprawdę pokaźnej kwocie. 

Rekuperacja z dofinansowaniem w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0 – kto skorzysta?

Rząd przewidział dotacje dla trzech grup beneficjentów. Aby z programu dopłat z pulą pieniędzy na poziomie 100 mld złotych mogło skorzystać jak najwięcej gospodarstw domowych, znacznie uproszczono procedury ubiegania się o dopłatę. 

Pierwsza grupa beneficjentów może liczyć na dofinansowanie w kwocie nawet do 20 tys. złotych, natomiast inny nawet do 32 tys. złotych. Wysokość dopłaty jest uzależniona od poziomu dochodów gospodarstwa domowego. Jakie limity dochodowe obowiązują potencjalnych uczestników programu? Oto podstawowe zasady:

 • podstawowa kwota dofinansowania będzie dostępna dla gospodarstw, których roczne dochody nie przekraczają pułapu 135 tys. złotych,
 • podwyższony poziom dotacji zostanie przyznany gospodarstwom, gdzie przeciętny dochód w skali miesiąca na jednego członka nie przekracza kwoty: 1894 złote dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2651 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Warto też dodać, że zmiany programu dofinansowania do rekuperacji i źródeł ciepła przewidują też dodatkowe dopłaty z programu Stop Smog. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów inwestycji. Więcej na temat rządowego Programu Czyste Powietrze 2.0 można przeczytać na stronie internetowej GOV.

Montaż rekuperacji z dofinansowaniem – jaką kwotę można otrzymać?

Gospodarstwa domowe, które zdecydowały się na montaż rekuperacji mechanicznej w nieruchomości, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie, które pokryje pewne koszty takiej inwestycji. 

Warto dodać, że sam montaż rekuperacji może być tylko składową prac przeprowadzanych w ramach wymiany źródła ciepła w budynku. Alternatywnie można zainstalować tylko system rekuperacji, ale pod warunkiem, że źródłem ciepła jest inne rozwiązanie niż paliwo stałe – musi spełniać normy EN 303-5.

Maksymalna wysokość dofinansowania na rekuperację to:

 • 40% kosztów kwalifikowanych dla podstawowego poziomu dotacji (do 6700 złotych),
 • 70% kosztów kwalifikowanych dla podwyższonego poziomu dotacji (do 11 700 złotych).
 • 100% kosztów kwalifikowanych, czyli kwota do 16 700 złotych.

Należy jednak pamiętać, że w celu uzyskania dotacji na rekuperator trzeba zainstalować urządzenie, którego klasa energetyczna to co najmniej norma A. Warunkiem przyznania dopłaty jest inwestycja w sprzęt, który jest ekologiczny i energooszczędny.

Warto też dodać, że sprzęt, czyli rekuperator powinien być fabrycznie nowy, legalnie dopuszczony do obrotu oraz montowany przez wykwalifikowany i uprawiony serwis. Co więcej, urządzenie musi posiadać oznaczenie CE. 

Rekuperatory, które spełniają restrykcyjne normy Programu Czyste Powietrze 2.0, można sprawdzić na liście sporządzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do takiej listy producenci mogą sami zgłaszać swoje urządzenia, które spełniają wszelkie restrykcje ekologiczne.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do rekuperacji w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0?

Wniosek o dofinansowanie do rekuperacji można złożyć na kilka sposobów. Pierwszy to wersja elektroniczna wniosku. W ten sposób najszybciej można załatwić sprawę i przesłać wymagane dokumenty do urzędu. Wystarczy zalogować się przez serwis GOV na stronę powiązaną z programem i złożyć uzupełniony dokument.

Alternatywnie można złożyć wniosek pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem swojego banku. Jeśli planujesz montaż mechanicznego systemu wentylacji w nieruchomości – nie czekaj i skorzystaj z dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0!

Podobne wpisy